Våra medarbetare

 

 

Jur.kand. Carolina Mårten

 

E-post: marten@humanjuristerna.com

 

Direkttelefon: 0709-216902

 

Erfarenhet: Skatteverkets utlandsavdelning, Familjens jurist AB, Humanjuristerna AB

 

Uppdrag: Carolina åtar sig de flesta uppdrag inom familjerättens områden och har mångårig erfarenhet från förordnanden genom domstol som boutredningsman m.m. 

 

 

 

 

 

 

Jur.kand Miriam Tallroth

 

E-post: tallroth@humanjuristerna.com

 

Direkttelefon: 0702-285156

 

Erfarenhet: Mångårig erfarenhet i förmynderskapsfrågor på Överförmyndarförvaltningen i Uppsala och Stockholm.

 

Uppdrag: Miriam åtar sig uppdrag de flesta uppdrag inom familjerättens områden och har mångårig erfarenhet från förordnanden genom domstol som boutredningsman m.m. 

Håller ofta och gärna föredrag inom familjerättens område.

 

 

 

 

Jurist Robin Ernesäter

 

E-post: ernesater@humanjuristerna.com

 

Direkttelefon: 0702-203311

 

Erfarenhet: Erfarenhet inom kriminalvården

 

Uppdrag: Robin åtar sig uppdrag de flesta uppdrag inom familjerättens områden.