Våra medarbetare

 

 

Örjan Swing, företagets ägare och VD

 

E-post: swing@humanjuristerna.com

 

Direkttelefon: 0709-583800

 

Erfarenhet: I många år verksam i Juristfirman Arv & Gåva, vilka år 2009 ändrade namn till Humanjuristerna i Uppsala AB. Huvudsaklig erfarenhet av bouppteckning och testamenten. 

 

Uppdrag:  Bouppteckningar, arvskiften, testamenten, gåvobrev, samboavtal, äktenskapsförord och bodelning.

Håller gärna föredrag för föreningar om god man, arv och testamente. Under många år även utbildare av nya gode män och förvaltare i Uppsala län. Flitigt engagerad av Anhörigcentrum i Uppsala och tillsammans med Miriam Tallroth mycket uppskattade föreläsare hos pensionärsföreningar.

 

 

 

 

 

 

Jur.kand. Carolina Mårten

 

E-post: marten@humanjuristerna.com

 

Direkttelefon: 0709-216902

 

Erfarenhet: Skatteverkets utlandsavdelning, Familjens jurist AB, Humanjuristerna AB

 

Uppdrag: Carolina åtar sig uppdrag de flesta uppdrag inom familjerättens områden och har mångårig erfarenhet från förordnanden genom Tingsrätten som boutredningsman och bodelningsförrättare. Sedan 2010 har hon även blivit mycket erfaren på bouppteckningar, arvskiften, bodelningar vid skilsmässa samt vårdnadstvister. Carolina är idag vår expert på frågor kring vårdnad och umgänge.

På agendan finns även att upprätta hyresavtal samt alla former av deklarationer.

För er som har mindre företag (upp till ca 20 anställda) så upprättar Carolina även kompanjonavtal.

 

 

 

 

 

Jur.kand Miriam Tallroth

 

E-post: tallroth@humanjuristerna.com

 

Direkttelefon: 0702-285156

 

Erfarenhet: Mångårig erfarenhet i Förmynderskapsfrågor på Överförmyndarförvaltningen i Uppsala och Stockholm.

 

Uppdrag: Miriam är en synnerligen duktig jurist på området bouppteckningar, arvskiften, testamenten, gåvobrev, samboavtal och äktenskapsförord. 

Med den eminenta erfarenhet och kunskap hon har från Överförmyndarverksamhet vill hon även ge god service och korrekta svar på komplicerade frågor från gode män och förvaltare i frågor som berör huvudmannen.

 

 

 

 

 

Förutom ovanstående fast anställda så har vi också jur.kand Peter Nordström som är associerad till Humanjuristerna och tar löpande juridiska uppdrag. Peter har stor erfarenhet av tvistemål – framför allt vårdnad, boende och umgänge. Han är också expert på tvångsmål enligt LVU och LVM, där han fungerar som offentligt biträde i sådana mål i Förvaltningsrätt. Peter är godkänd för både rättsskydd och rättshjälp och åtar sig sina uppdrag med engagemang och intresse. Peter har tidigare bl.a. arbetat som chef för överförmyndarverksamhet och som socialchef. Åren 2014-16 var han chef för Familjens Jurist i Uppsala och Dalarna.