Våra medarbetare

 

 

Örjan Swing

 

E-post: swing@humanjuristerna.com

 

Direkttelefon: 0709-583800

 

Seniorkonsult

 

 

 

 

 

 

 

 

Jur.kand. Carolina Mårten

 

E-post: marten@humanjuristerna.com

 

Direkttelefon: 0709-216902

 

Erfarenhet: Skatteverkets utlandsavdelning, Familjens jurist AB, Humanjuristerna AB

 

Uppdrag: Carolina åtar sig uppdrag de flesta uppdrag inom familjerättens områden och har mångårig erfarenhet från förordnanden genom Tingsrätten som boutredningsman och bodelningsförrättare. Idag huvudsakligen inriktad på bodelningar vid skilsmässa samt frågor kring vårdnad och umgänge men även testamenten, bouppteckning, äktenskapsförord och framtidsfullmakter.

 

 

 

 

 

 

Jur.kand Miriam Tallroth

 

E-post: tallroth@humanjuristerna.com

 

Direkttelefon: 0702-285156

 

Erfarenhet: Mångårig erfarenhet i Förmynderskapsfrågor på Överförmyndarförvaltningen i Uppsala och Stockholm.

 

Uppdrag: Specialist inom området bodelning, bouppteckning, arvskifte, testamente, framtidsfullmakt samt övriga familjerättsliga frågeställningar. 

Håller ofta och gärna föredrag om Framtidsfullmakt.